ZAS Věž, a.s.

  • Informace pro akcionáře

    Notářský zápis z VH 17.01.2024 Notářský zápis sepsaný dne třicátého prvého ledna roku dvoutisícího...

  • Prodej konzumních brambor

      Pšenice krmná - 600 Kč/q Ječmen krmný - 600 Kč/q BRAMBORY KONZUMNÍ(na uskladnění)  1 kg / 16,-     1...

  • Inzerce